Ekologická likvidace vozidel baner
Kontaktujte nás pro ekologickou likvidaci vozidla Vyplňte náš formulář pro ekologickou likvidaci vozidla Ceník výkupu vozidel Záruka ekologické likvidace vozidla

OTEVÍRACÍ DOBA

telefon

Pondělí

8-17

Úterý

8-17

Středa

8-17

Čtvrtek

8-17

Pátek

8-17

Sobota

8-14

Neděle

8-14

Formulář plná moc pro ekologickou likvidaci vozidla cena výkupu osobního vozidla pro ekologickou likvidaci cena výkupu nákladního vozidla pro ekologickou likvidaci cena výkupu pracovního stroje pro ekologickou likvidaci cena výkupu nekompletního vozidla pro ekologickou likvidaci cena výkupu kompletního vozidla pro ekologickou likvidaci cena výkupu havarovaného vozidla pro ekologickou likvidaci

likvidacevozidel_ostrava

REGION BRUNTÁL A OKOLÍ

 
 • Odtah autovraků a výkup vozidel za maximální reálné ceny!
 • Odvoz vozidla či odtah autovraku ZDARMA
 • Vystavení potvrzení o ekologické likvidaci " ZDARMA
 • Vlastníme certifikát pro ekologickou likvidaci!
 • Vykupujeme veškerá vozidla - kompletní i nekompletní
 • Službu poskytujeme na území Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje.
 • Na telefoním čísle 775 050 013 aVám ihned podáme potřebné informace a výkupní ceny.
 • Vykupní ceny jsou určovány podle typu a staří vozidla a dle zaplacené ekologické daně.
 • Rychle a snadno vyřídíme Váš požadavek
 • Profesionální přístup proškoleným personálem
 • V případě zájmu vyřídíme vše potřebné s úřady
 • Jako první se u likvidace autovraku provádí vypuštění všech provozních náplní, potom se vyjmou nebezpečné součásti a následuje drcení a mletí. Standartní automobil obsahuje zhruba ze 70 % hmotnosti kovy. Při procesu drcení se separují jednotlivé části, tak aby se oddělilo vše kovové od nekovových materiálů (plastové části, skla, pryže). Nekovový materiál je předán oprávněné společnosti k likvidaci. Obnovené kovy se zpracují a dále prodají zpět do hutí a oceláren. Vozidlo je tak kompletně využito a nemůže se stát aby zatěžovalo životní prostředí.

 

BRUNTÁL

 

Bruntál je okresní město v Moravskoslezském kraji, v Nízkém Jeseníku, jehož území se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska, přičemž zástavba původního Bruntálu leží ve Slezsku. Leží 55 km od Olomouce na Černém potoce. Žije zde asi 17 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

 

Území města se skládá ze tří nesousedících částí na dvou nesousedících vlastních a jednom jiném katastrálním území. Část Kunov leží na katastru Nové Heřminovy, jehož druhá část patří stejnojmenné obci. Jde o anomálii, která by již podle aktuálního znění zákona o obcích nemohla nově vzniknout.

Vznik Československa převážně německokazyčný Bruntál odmítl a přihlásil se k provincii Sudetenland, jejíž odpor musel být zlomen vojensky. Vzájemná nevraživost mezi Němci a nově přicházejícími Čechy (úředníci, policisté, vojáci) však stále doutnala a zesílila ve 30. letech 20. století, kdy se projevil u většiny německých obyvatel nacionalismus, umocněný těžkými dopady světové hospodářské krize. V říjnu 1938, po mnichovské krizi, byl Bruntál obsazen německou armádou, jejíž příchod tu byl nadšeně uvítán. Téhož roku navštívil město Adolf Hitler. Během války tu vzniklo několik zajateckých a pracovních táborů; dokonce tu na přelomu let 1944/45 byl jeden z pobočných táborů Osvětimi. Město bylo osvobozeno Rudou armádou 7. května 1945. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a v letech 1945–46 bylo město dosídleno českým obyvatelstvem. Byly vybudovány nové závody – automobilové opravny ČSAO, Lisovny nových hmot, Dřevosloh a hydrometalurgický závod Bruntál spadající pod RD Jeseník a.s.

V období šedesátých let minulého století se Bruntál stal centrem stejnojmenného územně správního celku. Toto rozhodnutí zajistilo rozvoj politického, správního, ekonomického, vzdělávacího i kulturního života. Bohužel se původně podhorský charakter řadou necitlivých zásahů změnil v duchu pojetí socialistického realismu, vč. rozsáhlé panelové výstavby. Jen při realizaci silničního průtahu městem byla zničena 1/3 původní městské zástavby.

 

Přes rozsáhlé snahy v porevolučních letech zůstává Bruntál spolu se stejnojmenným územním celkem hospodářsky nejslabším regionem ČR dle kupní síly (INCOMA GfK), sužovaným dále vysokou mírou nezaměstnanosti, historickou povahou související s poválečným vysídlováním a přesídlováním obyvatelstva, nízkou kupní silou, relativně vysokým a stále stoupajícím podílem romského obyvatelstva (dle Mapy soc. vyloučení až 30% v jednotlivých lokalitách) a tím i nízkou vzdělanostní úrovní v oblasti, vč. dalších důsledků.

(zdroj:wikipedie)

Nahoru